آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
1396/02/31 00:47

بافت پارچه پیراهنی یزد

بافت پارچه پیراهنی در یزد سال ها است که در حال انجام می باشد، و عرضه به بازار دارد، اما چه چیز مشخصات پارچه های یزد است و می توان آن را مرغوب دانست؟
دو شهر اصفهان و یزد در ایران از نظر تاریخچه تولید پارچه و فعالیت در حوزه نساجی و بافت انواع پارچه ید طولایی دارند. در یزد پارچه های پیراهنی با درصد بالایی از نخ تولید می شوند و همین امر در افزایش کیفیت پارچه موثر خواهد بود. بافت پارچه های پیراهنی در یزد هم در انواع چهارخانه است و هم ساده و در نتیجه سلیقه مصرف کننده را علاوه بر کیفیت تأمین می کند.
اما چه عاملی در بافت پارچه پیراهنی یزد و سایر کارخانه ها دلیل بر مرغوب بودن است؟
این که می گویند درصد نخ بالایی دارد، چه شرایطی را ایجاد می کند؟ پاسخ ساده ای وجود دارد و آن هم این است که پارچه پیراهنی با نخ بیشتر کمتر چروک می شود.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :